Korisni linkovi

* Grad Korčula (korcula.hr)
* Ministarstvo poljoprivrede
* Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
* Hrvatske vode
* Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
* Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture
* Agencija za obalni linijski pomorski promet

Kontakti

KTD Hober d.o.o.

 • Ulica Plokata 19. travnja 1921., broj 40.
 • 20260 Korčula
 • E-mail: hober@du.t-com.hr
 • Tel: +385 20 711 402

 

Direktor

Marko Milat

 • Mob: +385 98 98 26 039
 • Tel: +385 20 711 074
 • E-mail: direktor@hober.hr
 • Trg Plokata 19. travnja 1921., broj 40.
 • 20260 Korčula

Tehnički direktor

Marko Milat

 • Mob: +385 98 98 26 039
 • E-mail: tehnicki@hober.hr
 • Trg Plokata 19. travnja 1921., br.40.
 • 20260 Korčula

Odvoz otpada i odvodnja 

Marko Milat

 • Trg Plokata 19. travnja 1921., br.40.
 • 20260 Korčula

Lučke usluge, parking, javna rasvjeta, tržnica i pogrebne usluge

Joško Rađa

 • Mob: +385 91 27 38 010
 • E-mail: luka@hober.hr
 • Trg Plokata 19. travnja 1921., br.40.
 • 20260 Korčula

Održavanje čistoće javnih i zelenih površina i upravljanje grobljima

Dušana Kirhmajer

 • Tel: +385 20 711 506
 • Mob: +385 99 31 21 077
 • E-mail: javnepovrsine@hober.hr
 • Trg Plokata 19. travnja 1921., br.40.
 • 20260 Korčula

Komercijala (računi, reklamacije)

Marina Pažin

 • Tel: +385 20 711 402
 • E-mail: komercijala@hober.hr
 • Trg Plokata 19. travnja 1921., br.40.
 • 20260 Korčula

Računovodstvo

Andrea Milat