Lučke usluge

Lučke usluge Društvo obavlja na temelju Ugovora o koncesiji sa Županijskom lučkom upravom Korčula.

Djelatnost obavljamo na lučkom području luke Korčula i to: obala Vinka Paletina (istočna obala), obala dr. Franje Tuđmana (zapadna obala), obala u uvali Luka i trajektno pristanište na Dominču.

Sukladno Ugovoru o koncesiji pružamo slijedeće lučke usluge:

opskrba brodova vodom
opskrba brodova strujom
pražnjenje fekalnih voda
odvoz otpada
ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba i putnika
privez i odvez brodova, jahti i sl.

Cijene lučkih usluga, način pružanja istih i radno vrijeme luke određeni su Tarifom lučkih usluga u luci Korčula u unutarnjem i međunarodnom prometu.