Natječaj za radna mjesta: LUČKI PRIVEZIVAČ/RADNIK NA PARKINGU
Natječaj za pravnika
Natječaj za voditelja

Natječaj za čistača javnih površina po mjestima

Natječaj za lučkog privezivača

Natječaj za čistača javnih površina po mjestima

Natječaj za čistača javnih površina

Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Korčule

KTD HOBER d.o.o. –  JAVNI NATJEČAJ – za izbor i imenovanje Uprave – direktora Komunalnog trgovačkog društva HOBER d.o.o.
KTD HOBER d.o.o. –  Čistač javnih površina-novi
KTD HOBER d.o.o. – NATJEČAJ – Lučki privezivač

KTD HOBER d.o.o. – NATJEČAJ – Čistač javnih površina

KTD HOBER d.o.o. – NATJEČAJ – Radnik na parkingu

Odlukom Direktora od 9. lipnja 2021. poništavaju se natječaji za radna mjesta

“KTD HOBER d.o.o. – NATJEČAJ – Za primanje radnika u radni odnos na određeno vrijeme –
ČISTAČ JAVNIH POVRŠINA

“KTD HOBER d.o.o. – NATJEČAJ – Za primanje radnika u radni odnos na određeno vrijeme –
LUČKI PRIVEZIVAČ

“KTD HOBER d.o.o. – NATJEČAJ – Za primanje radnika u radni odnos na određeno vrijeme –
RADNIK NA PARKINGU”

“KTD HOBER d.o.o. – OBAVIJEST”
Grad Korčula i KTD HOBER d.o.o. pokreću akciju besplatne podjele vrtnih kompostera
Prošla godina do sada najbolja u poslovanju KTD HOBER(dubrovački vjesnik)
Prvi radni dan gradonačelnika Andrije Fabrisa(dubrovački vjesnik)
Hober potpisao sporazum o oprostu duga najsiromašnijim građanima
Uređenje groblja sv. Luke u Korčuli (dubrovački vjesnik)
HOBER Odvodnja novo poduzeće u Korčuli (dubrovački vjesnik)
Dopis korisnicima usluga 17.02.2015.