Podjela vrtnih kompostera

Grad Korčula i KTD Hober d.o.o. pokreću akciju besplatne podjele vrtnih kompostera. Pravo na dodjelu kompostera, temeljem prethodne prijave, imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Grada Korčule koje nemaju dugovanja prema Gradu Korčuli i KTD-u Hober d.o.o. Pored toga, nužno je da prijavljeni posjeduju okućnicu (vrt) na koju mogu postaviti komposter.

Svi zainteresirani koji ispunjavaju gornje uvjete mogu svoju prijavu izvršiti putem naše web stranice www.hober.hr/reklamacije/;
e-maila:
komercijala@hober.hr;
faxa:
711-074
ili poštom na adresu:
KTD Hober d.o.o.,
Hrvatske bratske zajednice 69,
20260 Korčula.

Rok za prijavu je do 30. svibnja 2015. godine. Podaci koje je obavezno navesti u prijavi su: ime i prezime osobe na koju glase računi za odvoz otpada, šifra kupca (sa računa za odvoz otpada), adresa, kontakt (telefon/mobitel/e-mail) i OIB.

Karakteristike i izgled vrtnog kompostera:

Zapremina: 280 l
Težina: 7,5 kg
Dimenzije: promjer dna 840 mm
promjer vrha 790 mm

Fotografija kompostera:

Komposter