Sakupljanje otpada

Raspored odvoza glomaznog otpada

Odvoz će se vršiti tokom cijele godine prema unaprijed utvrđenom rasporedu:
– Za Gradski kotar Stari Grad na lokaciji spojna cesta Novi puti – Strećica, u slijedećim terminima: 24.04.2015. g., 12.06.2015., 25.09.2015., 23.10.2015., 18.12.2015.
– Za Gradski kotar Sv. Antun na Ekonomiji pored igrališta pod Balonom, u slijedećim terminima: 15.05.2015. g., 26.06.2015., 09.10.2015., 13.11.2015., 11.12.2015.
– Za Žrnovo i Medvinjak na lokaciji Lokva – stari put za Žrnovo, u slijedećim terminima: 22.05.2015. g., 03.07.2015., 04.09.2015., 30.10.2015., 04.12.2015.
– Za Postranu na lokaciji bivšeg okretišta autobusa, u slijedećim terminima:
05.06.2015. g., 11.09.2015., 06.11.2015.
– Za Pupnat na lokaciji između rukometnog igrališta i stare prese, u slijedećim terminima: 29.05.2015. g., 02.10.2015., 27.11.2015.
– Za Račišće i Kneže na lokaciji ispod igrališta u Račišću (igralište Stare Kneže), u slijedećim terminima: 02.05.2015. g., 19.06.2015., 16.10.2015.
– Za Čaru i Zavalaticu na lokaciji „Dugi rat“ u Zavalatici, u slijedećim terminima: 08.05.2015. g., 18.09.2015., 20.11.2015.

Lokacije odvoza odredili su gradski kotari i mjesni odbori. Sve nadopune i izmjene rasporeda odvoza biti će objavljene na našim internet stranicama www.hober.hr.
Sakupljanje će se vršiti na način da će na lokacijama, od navedenog datuma na rasporedu pa do kraja vikenda biti postavljen specijalni kontejner u kojeg će građani moći odložiti svoj glomazni otpad. Pri odlaganju potrebno je glomazni otpad složiti, kako bi ga što više moglo stati u kontejner.
Molimo sve sugrađanke i sugrađane da se pridržavaju danog rasporeda, kako bi, na obostrano zadovoljstvo, sakupljanje prošlo što urednije bez ružnih slika u okolišu kakvih smo imali do sada.
Napominjemo, da na ovim lokacijama nije dozvoljeno odlaganje ni građevinskog ni mješanog komunalnog otpada,