Odvojeno prikupljanje otpada

KTD Hober je postavio kontejnere za odvojeno prikupljanje otpada. Postavljeni su na 29 lokacija. Na Dominču je postavljena presa za papir i karton koja ima svrhu smanjenja volumena otpadnog papira i kartona, te dva velika zelena kontejnera zapremnine 36 m3 u koje će se istresati staklo i plastika. Svrha ovih kontejnera je odvojeno prikupljanje otpada u cilju lakše obrade samog otpada. Za svaku pojedinu vrstu otpada točno je određena boja spremnika. Zeleni kontejner je za plastiku, žuti za plastiku, a plavi za papir.

presa_za_papir      Domince      Balon
Zašto odvojeno prikupljati staklo?

Recikliranjem staklene ambalaže štedimo  prirodna bogatstva, energiju i prostor te smanjujemo onečišćenje zraka, vode i tla. Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce dovoljna je da žarulja od 100 W gori 4 sata.

Banja      Budak-Pivac      Čara (igralište)

Zašto odvojeno prikupljati plastiku?

Plastični otpad čini više od 30 posto kućnog (komunalnog) otpada. Od toga velik dio čini PET ambalaža. Za 1 kg PET-a treba utrošiti 1,9 kg nafte.

Čara(okuka)      Dalmatino      DugiRat

Zašto odvojeno prikupljati papir?

Recikliranjem papira čuvaju se šume, štedi energija, smanjuje onečišćenje vode i zraka. Reciklažom jedne tone otpadnog papira spasili smo 20 mladih stabala, uštedjeli oko 60.000 litara vode, potrošili upola manje energije i 15 puta manje onečistili otpadne vode.

Iskra      Kneže      Lučica

Odvojenim prikupljanjem otpada po vrstama smanjujemo količine miješanog komunalnog otpada, čuvamo okoliš, a samim time i ljudsko zdravlje.

Luka Uš      Maslina      Medvinjak
Pastorani      Postrana(centar)      Prvo Selo
Pupnat1      Pupnat2      Račišće
Semafori      Soline      Starceviceva
Strecica      Sv.Anton      Trajekt
Vrbovica      Vruja      Žitna